FANDOM


Danh sách các nhân vật được chia theo các trường :

Trường nữ sinh cao trung Ooarai

Đội Ankou (Anglerfish Team)

Đội Kame-san (Turtle Team)

Đội Kaba-san (Hippo Team)

Đội Ahiru-san (Duck Team)

Đội Usagi-san (Rabbit Team)

Đội Kamo-san (Mallard Team)

Đội Arikui-san (Anteater Team)

Đội Reopon-san (Leopon Team)

Trường nữ sinh cao trung Kuromorimine

Học viện nữ sinh Saint Gloriana

Trường trung học đại học Saunders

Trường cao trung Pravda

Trường cao trung Anzio

Học viện Chi-ha-tan

Trường trung học Keizoku

 • Mika
 • Aki
 • Mikko
 • Rumi (đã tốt nghiệp trung học, lên đại học)

Đội tuyển trường đại học

Trường trung học Tự do BC

 • Azumi (đã tốt nghiệp trung học, lên đại học)
 • Asparagus
 • Bordeaux
 • Molues

Học viện nữ sinh Maginot

 • Éclair
 • Fondue
 • Galette
 • Madeleine
 • Colombier

Học viện Bellwall

 • Nakasuga Emi
 • Yuzumoto Hitomi
 • Takami Yuu
 • Kita
 • Shiratori Nagisa
 • Kashiwaba sisters
 • Yamamori Neko
 • Koharu
 • Yamamoo
 • Kanbara
 • Doi Chifuyu
 • Minami Youko
 • Yoshinaga Jinko (chuyển trường)

Trường cao trung Gilbert

 • Yoshinaga Jinko

Học viện Kureouji Grona

 • Kilimanjaro

Trường cao trung Tatenashi

 • Tsuruki Shizuka
 • Rin Matsukaze
 • Haruka Endou

Trường cao trung Bonple

Trường cao trung Tategoto

 • Aung

Các nhân vật khác

 • Kikuyo
 • Chouno Ami
 • Isuzu Yuri
 • Shinzaburo
 • Akiyama Jungorou
 • Reizei Hisako
 • Yusa Chihiro

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên