FANDOM


Chỉ huy xe tăng là người đảm nhận vai trò chỉ huy, điều phối các hoạt động của kíp lái và qua đó, xe tăng trên chiến trường. Nhiệm vụ chính của chỉ huy là quan sát chiến trường, phân tích tình hình và đưa ra các chỉ dẫn cho kíp lái.

Các trang trong thể loại “Chỉ huy”

21 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 21 trang.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên