FANDOM


Liên lạc viên là người đảm nhận vai trò liên lạc với những kíp lái trên các xe tăng khác trong cùng một đội trên chiến trường. Ngoài ra, liên lạc viên ở một số xe (như T-34) còn đảm nhận vai trò xạ thủ súng máy.

Các trang trong thể loại “Liên lạc viên”

7 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 7 trang.