FANDOM


Nạp đạn viên là người đảm nhận vai trò nạp các loại đầu đạn vào khóa nòng của pháo chính xe tăng. Một số xe tăng như Maus hay KV-2 có thể có nhiều hơn 1 nạp đạn viên (do trọng lượng đạn và sự phức tạp của kết cấu đạn).

Các trang trong thể loại “Nạp đạn viên”

7 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 7 trang.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên