FANDOM


Pháo thủ là những người đảm nhận vai trò điều khiển nòng pháo chính hoặc súng máy đồng trục của xe tăng, ngắm bắn, khai hỏa và quay tháp pháo xe tăng.

Các trang trong thể loại “Pháo thủ”

10 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 10 trang.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên