FANDOM


"Trường Saunders không hẳn là mạnh nhất, nhưng họ giàu lắm. Không có trường nào trong nước mà có nhiều xe tăng như họ có đâu."
―Akiyama Yukari

Trường trung học đại học Saunders (サンダース大学付属高校) là một trong những trường trong Girls und Panzer. Trường sử dụng xe tăng Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ hai, phần lớn các phiên bản của xe tăng hạng trung M4 Sherman, kể cả M4A6 và phiên bản Anh được biết đến là Sherman Firefly. Họ là trường giàu nhất và có kho vũ khí lớn nhất.